Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení obchodních podmínek
Prodávající tímto stanovuje v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele tyto obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu www.kapsle13.com

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kapsle13.com k uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1) Prodávající 
Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu na www.kapsle13.com, Jakub Štěch, sídlem V Kapslovně 2764/13, Praha 3, 13000, IČO 03608824

2) Kupující 
Kupujícím, na kterého se vztahují tyto OP se rozumí fyzická osoba – spotřebitel, tedy osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání a povolání. Smlouvy, které jsou uzavírány kupujícím, se řídí zejména zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a Zákonem na ochranu spotřebitele, zák. č. č. 634/1992 Sb.

3) Objednávka, kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www.kapsle13.com, kupní smlouva vzniká, není-li níže uvedeno jinak, odesláním objednávky prodávajícím a přijetím objednávky kupujícím - spotřebitelem. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím a v případech, kdy zjevnou technickou chybou cena, velikost, či atributy zboží vykazují zcela evidentně chybu a došlo by k neúměrnému zkrácení, či prodávající zboží aktuálně vyprodal. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo poukázána na jím uvedenou adresu, poté kupní smlouva zaniká. 

4) Zboží 
Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu k prodeji a to zejména bytové doplňky (deky, koberce), oblečení a doplňky (kalhoty, boty, šátky). Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Cena je platná po dobu, po kterou je zveřejněna.

5) Odstoupení od smlouvy 
Kupující má právo do čtrnácti pracovních dnů od doručení zboží toto neporušené a neopotřebované zboží i s příslušenstvím (zejména návody, příbalovými letáky) včetně neporušené visačky vrátit na adresu prodávajícího Jakub Štěch, V Kapslovně 2764/13, Praha 3, 13000, a odstoupit od smlouvy. K tomuto odstoupení může kupující použít také vzorového formuláře. Kupující není povinen uvést důvod, pro který odstupuje od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Následně je povinen kupující vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu Jakub Štěch, V Kapslovně 2764/13, Praha 3, 13000. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6) Cena 
Částka, která je u každého jednotlivého zboží uvedena je včetně DPH. Tato částka však neobsahuje náklady na dodání, které jsou uvedeny samostatně. Konečná částka, kterou bude kupující platit za zboží včetně jeho dodání, je uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodávajícím zasláním potvrzení o uzavřené smlouvě. 

7) Způsob platby 
Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží tuto platbu:

a) Platba předem prostřednictvím kreditní karty

Náklady na dodání, způsob platby, dodání a plnění:
Kupující má možnost zaplatit zakoupené zboží platební kartou online.

Rozdělení podle způsobu dodání:

  • Balík na adresu: 105 Kč
  • Shipment within the EU: 10 €
  • Shipment outside the EU: 25 €

  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zboží samotné a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, naopak neměl by ji převzít. Podpisem dodacího listu kupující totiž stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, zejména, že nebyla přepravou poškozena. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky proto nemůže být brán zřetel.


10) Odpovědnost za vady, reklamační řád
Tento reklamační řád je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a které kupující zakoupil prostřednictvím e-shopu www.kapsle13.com.

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník bez udání důvodů v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané, s visačkou, případně dalším příslušenstvím.

Pokud se rozhodnete zboží vrátit, je pouze na Vás, zda si vyberete vrácení peněz nebo si budete přát zboží vyměnit za jiné. My Vám, bez zbytečných prodlev, vrátíme peníze na Váš účet (nejpozději do 30 dnů od obdržení vráceného zboží) nebo Vám zašleme jiné zboží dle domluvy. V případě, že jste platili kartou online, peníze Vám pošleme zpátky na bankovní účet.

Reklamační protokol ke stažení zde

 

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití:
Přístup na stránku www.kapsle13.com může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby (Česká pošta, Zásilkovna). Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Pokud si uživatel přeje opravit osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese kapsle.zizkov@gmail.com nebo na poštovní adrese uvedené na stránce www.kapsle13.com. 

Cookies
Webová stránka www.kapsle13.com využívá soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo telefonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem). Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Cookies použité na stránkách

Google Analytics – analytické účely
Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Nastavení (odstranění) cookies
Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto stránek.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto www stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost
Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na uvážení uživatele a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.